0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

 • Topic Author
 • *

   AttrageThailand

  • *
  • 1,013
   • ดูรายละเอียด
  • Attrage Zone : ศรีราชา ชลบุรี
  • ฉายา ชื่อเล่น : สองโหล / เล็ก
  • รุ่นรถ : Attrage GLX CVT
  • สมาชิก ATC no : 1212
  • สีรถ : สีดำ - Pyreness Black
  พลังงานใหม่สำหรับรถขนาดใหญ่ ED95 เอทานอลไร้ดีเซล
  ระบบขนส่งในปัจจุบันของประเทศไทยต้องยอมรับว่ามีการใช้น้ำมันดีเซลในอัตราที่สูง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่มีรถโดยสารประจำทางวิ่งอยู่มากมายและส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นหลัก ส่งผลให้มีปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลในอัตราสูง แม้ว่าจะมีการสนับสนุนให้ใช้ก๊าซธรรมชาติ(NGV) ในการลดการใช้น้ำมันดีเซล แต่ตัวเลขรถโดยสารประจำทางที่ใช้น้ำมันดีเซลก็ยังมีอัตราที่สูงอยู่



     ในปีที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จับมือกับภาคีทั้ง 8 แห่งในการร่วมพัฒนารถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงเอทานอลชนิด ED95 ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ, กรมควบคุมมลพิษ,องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, บริษัทเพโทรกรีน จำกัด, บริษัทสแกนเนีย สยาม จำกัดและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

     ED95 คือนํ้ามันทางเลือกที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในแถบยุโรปตอนเหนือซึ่งมีผลวิจัยออกมาแล้วพบว่าประเทศที่มีการใช้น้ำมัน ED95 ในรถโดยสารสาธารณะมีปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลลดลง เนื่องจากน้ำมัน ED95 คือเชื้อเพลิงประเภทเอทานอลบริสุทธิ์ซึ่งถูกนำมาใช้ในสัดส่วน 95% ส่วนอีก 5%จะเป็นสารเติมแต่งที่ช่วยให้การเผาไหม้สะอาดหมดจด

     สำหรับการทดสอบการใช้งานรถโดยสาร ED95 บนท้องถนน โดย ทดสอบทั้งหมด 2 เส้นทาง ทั้งบนเส้นทางระหว่างวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2554 และเส้นทางของรถโดยสารปรับ อากาศสาย 21 ช่วงเดือนสิงหาคม 2554 โดยผลการทดสอบพบว่า ED95 เป็นเชื้อเพลิงเหลวซึ่งง่ายต่อการเก็บและจ่ายเชื้อเพลิง

     ตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์ในการทดลองยังพบว่า คุณสมบัติหลักๆของเชื้อเพลิงมีความคงที่และไม่เกิดการตกตะกอนหรือมีการเปลี่ยนสีของเชื้อเพลิงแต่อย่างใด ผลการทดสอบสมรรถนะของรถโดยสารพบว่ารถโดยสารที่ใช้น้ำามัน ED95 สามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล ได้แก่การทดสอบการทรงตัว, การวัดระยะห้ามล้อและการวัดวงเลี้ยว ขณะที่ผลการทดสอบมลพิษจากท่อไอเสีย โดยใช้วัฏจักรการขับขี่ในกรุงเทพฯ(Bangkok Driving Cycle) พบว่า มีการปลดปล่อยมลพิษที่ต่ำกว่ารถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นไฮโดรคาร์บอนสามารถลดได้ 78% ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) สามารถลดได้ 46% คาร์บอนมอนนอกไซด์สามารถลดได้ 5% และอนุภาคขนาดเล็ก (PM)สามารถลดได้ 30% โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ 1.60 กม./ลิตร

     ในส่วนของค่าบำรุงรักษาตามระยะทางพบว่า รถโดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้ ED95 เป็นเชื้อเพลิงมีค่าบำรุงรักษาตามระยะทางอยู่ที่ 1.72 บาท/กิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการซ่อมบำรุงของรถโดยสารดีเซลของขสมก.ที่คิดแบบเหมาจ่ายกับทางบริษัทเอกชน ซึ่งจะอยู่ที่ 2.79 บาท/กิโลเมตร ทำให้พบว่าค่าบำรุงรักษาของรถโดยสาร ED95 ถูกกว่า 30%

     แม้ว่าจะมีเวลาทดลองรถจริงในช่วงเวลาเพียง 3 เดือน แต่ก็สามารถสรุปในเบื้องต้นได้ว่า รถโดยสาร ED95 มีศักยภาพสูงที่จะนำมาใช้งานจริงในประเทศไทย ทั้งในแง่ของสมรรถนะและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ไม่แตกต่างจากรถโดยสาร ED95 ในประเทศอื่นๆ อีกทั้งยังมีการปลดปล่อยมลพิษและค่าบำรุงรักษาที่น้อยกว่ารถโดยสารดีเซลแบบเดิม

     ถึงอย่างนั้นการใช้งานรถโดยสาร ED95 ก็ยังมีอุปสรรค ทั้งเรื่องการนำเข้าสารเติมแต่งในราคาที่สูง รวมไปถึงข้อกฎหมายต่างๆ ที่ยังไม่ครอบคลุมหรือรองรับการใช้เชื้อเพลิงเอทานอล 95% เป็นเชื้อเพลิงในการขนส่ง ขณะที่ทางผู้ประกอบการเดินรถที่จำเป็นต้องลงทุนซื้อรถใหม่เท่านั้น และมีเพียงผู้ผลิตรายเดียวในปัจจุบัน นอกจากนี้การใช้เอทานอลทดแทนดีเซลถือเป็นเรื่องใหม่ในประเทศ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการทดสอบการใช้เชื้อเพลิงเอทานอล ED95 อย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ไปสู่วงกว้างมากขึ้น ขณะที่ภาครัฐควรเข้ามาให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น


  *

   กุขับมิตซู

  • *
  • 548
  • ก็เพียงชาวนาธรรมดาคนหนึ่ง
   • ดูรายละเอียด
  • Attrage Zone : อีสานใต้
  • ฉายา ชื่อเล่น : เสราะกราว
  • รุ่นรถ : ไม่ใช่ Attrage
  • สมาชิก ATC no : ยังไ
  • สีรถ : สีฟ้า - Cerulean Blue Mica
  รัฐไม่ส่งเสิรมจริงๆ อ่าดิ  :uhmm:
  *

   ลุงเคยเมา

  • *
  • 218
   • ดูรายละเอียด
  • Attrage Zone : สมุทรปราการ
  • ฉายา ชื่อเล่น : ลูกชาย
  • รุ่นรถ : Attrage GLS Ltd. CVT
  • สมาชิก ATC no : 0100
  • สีรถ : สีขาวมุก - White Pearl
   


  club attrage

  Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10